Účetnictví

 

Účetnictví a daně jsou nedílnou součástí činnosti každého podnikatele. Podle průzkumů ministerstva financí zabere účetnictví osobě samostatně výdělečně činné, či majiteli malé firmy cca jednu třetinu svého pracovního času. Zpracuji za Vás Vaše povinnosti vůči státním a správním orgánům v oboru účetnictví a daňové správy v Táboře a okolí.

Nabízím zpracování účetnictví i daňové evidence, včetně všech výkazů. Optimalizace pro daňová přiznání. Daň z příjmu, DPH, silniční daň, majetkové daně. Zpracování mezd. Přihlášky, odhlášky, registrace. Statistické výkazy apod.

 

PRO NOVÉ KLIENTY SLEVA 10% PO DOBU ŠESTI MĚSÍCŮ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY MINIMÁLNĚ NA JEDEN ROK.

 

Výhody externího zpracování účetnictví
Jaké výhody Vám přináší rozhodnutí, že si necháte zpracovat podklady externě, tedy formou externího účetnictví?

Úspora na mzdových nákladech – měsíční náklady na externí účetní firmy zpravidla ani nedosahují průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připlácet 35% sociální a zdravotní pojištění organizace. 
Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže.

Úspora za školení vlastních zaměstnanců - Vzhledem k neustálým změnám legislativy a ještě ne zcela dokončenému procesu sjednocení legislativy s EU, jsou změny v zákonech na denním pořádku. Odborná školení daňových poradců a účetních si externí firma hradí sama. Cena těchto školení se pohybuje v řádech desetitisíců korun ročně. 

Úspora za software – u malých firem může celá agenda probíhat na softwaru účetní firmy. Samotná firma si vede jen potřebné agendy typu pokladna či fakturace. Potřebné výkazy jsou zasílány průběžně, nebo kdykoliv na vyžádání ve formátu pdf.

Náhrada škod – pojištění vůči škodám způsobeným klientům je samozřejmostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EUR Vlajka meny EUR   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
USD Vlajka meny USD   změna
HRK Vlajka meny HRK   změna
CHF Vlajka meny CHF   změna
PLN Vlajka meny PLN   změna
TOPlist